Mactum Consulting
Layout & Grafisk form • Fotografering • Illustrationer • Filmproduktion

LAYOUT & GRAFISK FORM

Vi hjälper er med broschyrer, produktblad, tidningar, roll-ups, annonser m.m. Med andra ord, allt vad ni kan behöva inom tryckt media.


FOTOGRAFERING

Produkter som ska synas? Inga problem! Vi erbjuder produktfoto, porträttfoto och applikations/actionfoto på det ni önskar och har behov av.


ILLUSTRATIONER & RETUSCH

Behöver ni hjälp med bildretusch eller bildbehandling? Vi erbjuder allt från enkla till avancerade retuscheringar och bildkollage. Tekniska illustrationer som sprängskisser och röntgenbilder är lite av vår specialitet.


FILMPRODUKTION

Lyft ert varumärke och förtydliga ert erbjudande med filmproduktion för era produkter/tjänster. Mactum Consulting erbjuder er effektiva filmproduktioner så som företagsfilm, instruktionsfilm och utbildningsfilm som är anpassade efter era behov.


ENERGIFRÅGOR

Vi har inom företaget kvalificerad kompetens som kan erbjuda tekniska och ekonomiska utredningar med förslag till lösningar, t ex när det gäller energieffektiviseringar, uppvärmningsalternativ, upphandling av el- och värmeleveranser mm.  Vi kan även kontrollera att man använder rätt taxor för elnät, fjärrvärme, vatten och renhållning. Vår Hans Olausson har mer än 30 års erfarenhet av ovannämnda frågor och ni är välkomna att kontakta honom på telefon 0723 025 182 eller via mail hans@mactum.se.